24 octombrie 1945: formarea ONU

24 octombrie 1945: formarea ONU
,

Pe 24 octombrie 1945 a fost adoptată Carta Națiunilor Unite. Semnată încă de pe 26 iunie 1945, aceasta a fost adoptată după ce a fost ratificată de către cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate: Republica China (mai târziu înlocuită cu Republica Populară Chineză), Franța, Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice (mai târziu înlocuită de Federația Rusă), Regatul Unit, și Statele Unite și de majoritatea celorlalte state semnatare.

De ce s-a format ONU?

Organizația Națiunilor Unite a luat naștere din necesitatea de a arbitra potențialele conflicte internaționale și de a menține pacea mai bine decât vechea Ligă a Națiunilor. Al Doilea Război Mondial a fost imboldul pentru Statele Unite, Marea Britanie și Uniunea Sovietică pentru a începe formularea Declarației originale a ONU, semnată de 26 de națiuni în ianuarie 1942, ca un act formal de opoziție față de Germania, Italia și Japonia.

Drapelul ONU
Drapelul ONU
Sursa: wikipedia.org
Preambulul Cartei Organizației Națiunilor Unite

„Noi, popoarele Națiunilor Unite, hotărâte să izbăvim generațiile viitoare de flagelul războiului care, de două ori în cursul unei vieți de om, a provocat omenirii suferințe de nespus, să ne reafirmăm credința în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea și valoarea persoanei umane, în egalitatea în drepturi a bărbaților și a femeilor, precum și a națiunilor mari și mici, să creăm condițiile necesare menținerii justiției și respectării obligațiilor decurgând din tratate și alte izvoare ale dreptului internațional, să promovăm progresul social și condiții mai bune de trai într-o mai mare libertate, și în aceste scopuri să practicăm toleranța și să trăim în pace unul cu celălalt, ca buni vecini, să ne unim forțele pentru menținerea păcii și securității internaționale, să acceptăm principii și să instituim metode care să garanteze că forța armată nu va fi folosită decât în interesul comun, să folosim instituțiile internaționale pentru promovarea progresului economic și social al tuturor popoarelor, am hotărât să ne unim eforturile pentru înfăptuirea acestor obiective. Drept urmare, guvernele noastre, prin reprezentanții lor, reuniți în orașul San Francisco și având depline puteri, recunoscute ca valabile și date în forma cuvenită, au adoptat prezenta Cartă a Națiunilor Unite și înființează prin aceasta o organizație internațională care se va numi Națiunile Unite.”

Scopul ONU

Principiile Cartei ONU au fost formulate pentru prima dată la Conferința de la San Francisco, care a avut loc pe 25 aprilie 1945. Conferința a stabilit o structură pentru o nouă organizație internațională care trebuia „să izbăvească generațiile viitoare de flagelul războiului… să reafirme credința în drepturile fundamentale ale omului… să creeze condițiile necesare menținerii justiției și respectării obligațiilor decurgând din tratate și alte izvoare ale dreptului internațional, să promovăm progresul social și condiții mai bune de trai într-o mai mare libertate”. Alte două obiective importante descrise în Cartă au fost respectarea principiului egalității drepturilor și principiului autodeterminării tuturor popoarelor (direcționate inițial către națiunile mai mici, acum vulnerabile în fața giganților comuniști ieșiți din război) și cooperarea internațională în soluționarea problemelor economice, sociale, culturale și umanitare din întreaga lume.

Sediul ONU din New York
Sediul ONU din New York
Sursa: wikimedia.org

Odată cu încheierea războiului, menținerea păcii a devenit responsabilitate noului Consiliu de Securitate al ONU, format din Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Uniunea Sovietică și China. Fiecare dintre cele 5 avea drept de veto în cadrul Consilului.